RÖSTFONDEN

Det finns möjlighet att söka medel för ditt körarbete genom Röstfonden.

Röstfonden utlyser möjlighet att söka medel ur Patricia Grammings Minnesfond som sorterar under Röstforum, stödjer

  • utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten,
  • förebyggande röstvård och
  • vård och rehabilitering av personer med röststörningar.

Fonden omhänderhas av Nämnden för Röstfonden som härmed utlyser anslag för år 2019. Nämnden består av Gunnel Fagius, Britta Hammarberg, Stellan Hertegård, Elisabeth Lindström, Anders Lindström och Johan Sundberg. Totalt tillgängligt belopp för utdelning uppgår i år till maximalt 50 000 kr. Tack vare en donation från Lars Pehrson, Göteborg kan ett särskilt anslag till hans minne utdelas för sångrelaterade projekt.

Röstfonden tar gärna emot donationer och bidrag till plusgirokonto 449 41 58-1, för att hedra någon t ex i samband med födelsedag. Ange "Till Röstfonden" på inbetalningen.

Ansökan skall sändas före siste maj 2019 till

Röstfonden
Att: prof Johan Sundberg
Tal Musik Hörsel/KTH
100 44 Stockholm

För mer info se även: Röstfonden

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Md ejeby banner 36x250
Md annons wessmans
Md gehrmans2018
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub