Årets Körledare

Årets Körledare är ett stipendium som delats ut sedan 1986 och tilldelas en körledare som gjort särskilda insatser för det svenska körlivet.

Sedan 2011 delas stipendiet ut av Föreningen Sveriges Körledare tillsammans med Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik och kallas Föreningen Sveriges Körledare och Rosenborg-Gehrmans stipendium Årets Körledare.

Nominering till Årets Körledare 2019 görs här.


Kriterier:

Till Årets Körledare kan utses en person:

– som under året som körledare genomfört konserter eller projekt som haft stort lokalt genomslag och främjat körsången,
och/eller

– som under lång tid verkat med flera ensembler, på hög konstnärlig nivå,
och/eller

– som arbetar som körledare och pedagog och därigenom främjar körsången i Sverige,
och/eller

– som arbetar med att förnya och utveckla körsången,
och/eller

– som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas. Dock kan körledare som gemensamt åstadkommit något speciell tillsammans tilldelas stipendiet.

Då Årets Körledare utses skall en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas.


Läs vilka som blivit Årets Körledare tidigare år.

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Md ejeby banner 36x250
Md annons wessmans
Md gehrmans2018
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub