Årets Körledare

Årets Körledare är ett stipendium på 50 000 kr som delats ut sedan 1986 och tilldelas en körledare som gjort särskilda insatser för det svenska körlivet.

Sedan 2011 delas stipendiet ut av Föreningen Sveriges Körledare tillsammans med Rosenborg Gehrmans Stiftelse (tidigare Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik) och kallas Rosenborg Gehrmans Stiftelses och Föreningen Sveriges Körledares stipendium Årets Körledare.

Nu är nomineringen öppen för Årets Körledare 2024. Nominera här senast 11 augusti.

Årets Körledare 2023 var Maria Goundorina. Läs motivering här.


Kriterier:

Till Årets Körledare kan utses en person:

– som under senare år, som körledare, genomfört konserter eller projekt vilka haft stort lokalt och/eller nationellt genomslag och därigenom främjat körsången,
och
– som både vårdat den svenska körtraditionen och med nyfikenhet och framgång visat förmåga att utveckla repertoaren och körens uttrycksmöjligheter
och
– som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Den som utsetts till Årets Körledare förväntas vid kommande Körledarkonvent hålla ett seminarium, bidra med en artikel i detta ämne i Körledaren eller på annat sätt, i samarbete med FSK, sprida kännedom om sitt arbete.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas. Dock kan körledare som gemensamt åstadkommit något speciellt tilldelas stipendiet tillsammans.

Då Årets Körledare utses ska en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas.

_________________________________

Årets Körledare är Rosenborg Gehrmans Stiftelse för svensk musiks och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium. Årets Körledare utses av två representanter för stiftelsen samt styrelsen för FSK. Utdelning sker vid FSKs årliga Körledarkonvent.

Årets Körledare har utsetts varje år sedan starten 1986.


Läs vilka som blivit Årets Körledare tidigare år.

Md ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub