Årets Körledare

Årets Körledare är ett stipendium som delats ut sedan 1986 och tilldelas en körledare som gjort särskilda insatser för det svenska körlivet.

Sedan 2011 delas stipendiet ut av Föreningen Sveriges Körledare tillsammans med Rosenborg-Gehrmans stiftelse (tidigare Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik) och kallas Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium Årets Körledare.

Nu är nomineringen öppen för Årets Körledare 2022. Nominera här senast 19 augusti.


Kriterier:

Till Årets Körledare kan utses en person:

– som under året som körledare genomfört konserter eller projekt som haft stort lokalt genomslag och främjat körsången,
och/eller

– som under lång tid verkat med flera ensembler, på hög konstnärlig nivå,
och/eller

– som arbetar som körledare och pedagog och därigenom främjar körsången i Sverige,
och/eller

– som arbetar med att förnya och utveckla körsången,
och/eller

– som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas. Dock kan körledare som gemensamt åstadkommit något speciell tillsammans tilldelas stipendiet.

Då Årets Körledare utses skall en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas. Stipendiet ska inte heller vara genrestyrt utan den konstnärliga kvaliteten ska vara avgörande.


Läs vilka som blivit Årets Körledare tidigare år.

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Md ejeby banner 36x250
Md gehrmans2018
Md webp.net gifmaker
Md banner notpoolen 2021
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub