Årets Körledare

Årets Körledare är ett stipendium som delats ut sedan 1986 och tilldelas en körledare som gjort särskilda insatser för det svenska körlivet.

Sedan 2011 delas stipendiet ut av Föreningen Sveriges Körledare tillsammans med Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik och kallas Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium Årets Körledare.

Nomineringen är nu öppen för Årets Körledare 2020. Nominering sker här. Sista dagen att nominera är 21 augusti. Stipendiaten presenteras under körledarkonventet i Uppsala den 9–11 oktober 2020.


Kriterier:

Till Årets Körledare kan utses en person:

– som under året som körledare genomfört konserter eller projekt som haft stort lokalt genomslag och främjat körsången,
och/eller

– som under lång tid verkat med flera ensembler, på hög konstnärlig nivå,
och/eller

– som arbetar som körledare och pedagog och därigenom främjar körsången i Sverige,
och/eller

– som arbetar med att förnya och utveckla körsången,
och/eller

– som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas. Dock kan körledare som gemensamt åstadkommit något speciell tillsammans tilldelas stipendiet.

Då Årets Körledare utses skall en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas. Stipendiet ska inte heller vara genrestyrt utan den konstnärliga kvaliteten ska vara avgörande.


Årets Körledare 2019 är Karin Oldgren

Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium

Årets Körledare 2019 på 50.000 kronor tilldelas

Karin Oldgren

Motivering:

Karin Oldgren är en modig körledare. Hon har en stark och uttalad strävan i den musikaliska utvecklingen av sina körer. Hon har en fin känsla för vokala uttryck och skapar ett tillitsfullt arbetsklimat i sina ensembler genom en personlig utstrålning, som bottnar i ett gediget kunnande, lång erfarenhet och en alltid spirande nyfikenhet. Hon har med framgång – på egen hand och i samarbete med andra – arbetat med sceniska produktioner som gjort avtryck. Karin levererar körmusik på en hög konstnärlig nivå och beställer också nya verk.

Karin Oldgren har en flerårig gärning som omvittnat skicklig pedagog på körpedagogutbildningen vid Musikhögskolan i Örebro. Hon har tillsammans med sina körer erhållit meriterande priser vid internationella tävlingar. Karin inspirerar – och det ger resultat!

Lund 18 oktober 2019


Läs vilka som blivit Årets Körledare tidigare år.

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Md ejeby banner 36x250
Md annons wessmans
Md gehrmans2018
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub