Litteraturlista kör

Alldahl, Per-Gunnar. Körintonation. Du skall icke sjunga falskt mot din nästa. Gehrmans Musikförlag 1990.

Bengtsson, I. K. (red.). Människan i kören. Stockholm: AB Carl Gehrmans förlag, 1982.

Bergström, Anders. Att nudda musikens själ. Om ledarskap, kommunikation och läroprocesser i en kör. D-uppsats i musikpedagogik. Musikhögskolan, Örebro universitet, 2000.

Boman, Hans. Sång i kör, stimulerande, stämningsfull samhörighet. Psykologexamensuppsats, 15 poäng. Uppsala universitet, 1991.

Bromander, Jonas. Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister. Doktorsavhandling, Teol inst, Uppsala univ. 2001.

Dahl, Tone Bianca. Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation. Bo Ejeby förlag, 2003.

Ekenberg, Anders. Den gregorianska sången. Teori-historia-praxis. Gehrmans Musikförlag 1998. ISBN 91 7748 040 6. (tr Sthlm)

Enevold, Margrete m.fl. Håndbog for korledere. Edition Egtved, Danmark 1994.

Fagius, Gunnel och Larsson, Eva-Katharina. Barn i Kör. Idéer och metoder för barnkörledare. Verbum 1990. (tr Angered 1992) ISBN 91-526-7647-1.

Fagius, Gunnel. Hur sjunger barnen i barnkören? Sångsätt, repertoar och pedagogisk avsikt i inspelningar med en barnkör 1953 under ledning av John Norrman. D-uppsats i musikvetenskap. Institutionen för musikvetenskap, Uppsala, 2001.

Fagius, Gunnel. Hur sjunger barnen i barnkören? Artikel i UNESCO, Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 1/2002, del I.

Fagius, Gunnel. PM. Läskurs D 5 p över Welch, Graham F (ed) 1997. Singing Development. Childhood & Change. An overview. Ms 2002.

Fredriksson, Nina. Nils Lindbergs körmusik. Analys av tre stycken ur O Mistress mine. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, C-uppsats, 2002.

Grundström, Jörgen. Fagra små blommor. Hugo Alfvéns folkvisearrangemang, en bortglömd bukett. C/D-uppsats vid musikvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1993.

Gustafsson, Linda. Konsten att vara körledare. En undersökning av körledares situation i Sverige år 2000. D-uppsats i musikvetenskap. Institutionen för musikvetenskap, Uppsala, 2001.

Hammarberg, Nina. Ambitioner hos körsångare och körledare. En undersökning kring målsättningar, önskemål om medbestämmande och sångteknisk medvetenhet i tre körer. C/D-uppsats i musikvetenskap, Uppsala universitet, 1997.

Henningsson, Ingemar. Kör i cirkel. Ett forum för individuell och kollektiv utveckling. Rapport av ett FoU-projekt inom Frikyrkliga Studieförbundet, KFUK-KFUMs studieförbund, Sveriges Kyrkliga Studieförbund och Musikhögskolan, Göteborgs universitet. 1996.

d´Hersingny, Thomas. Körlivet i Skåne. Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, 1993.

Hörstrand, Kristina. Körsångarens syn på budskapet och publiken. HLK, Jönköping, 1997

Johansson, Ingrid. Triumf att finnas till! Att komponera för kör idag. Karin Rehnqvists och Thomas Jennefelts tonsättningar av Edith Södergrans dikt. B-uppsats i musikvetenskap, Uppsala universitet, 2003.

Kvist Dahlstedt, Barbro. Suomis sång – kollektiva identiteter i den finländska studentsången 1819-1917. Doktorsavhandling. Skrifter från Institutionen för Musikvetenskap, Göteborgs universitet, nr. 65, 2001.

Källgård Samuelsson, Marie. Barnklangen är så vacker, man måste vara rädd om den. C-uppsats i Musikvetenskap, Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1994.

Laurence, Felicity. Friendship. International Children's Choir Festival for Friendship. Stockholm 13-19 juni 1997. Frikyrkliga Studieförbundet.

Liljas, Juvas Marianne. Skolkörens framväxt i Sverige. Aspekter på skolkörens nutida betydelse. Magisteruppsats i musikpedagogik vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm, 2001. I Uppsatser från Centrum för musikpedagogisk forskning.

Lindblad, Per. Rösten. Studentlitteratur 1992. ISBN 91-44-31671-2.

Lundgren, Hans. Klara kören! Om körens ledning och organisation, en handbok för dirigenter och andra körledare. Stockholm: SK-Gerhmans Musikförlag AB, 1999.

Nordfalk, Birgitta. Sjung för livet. C-uppsats i Musikvetenskap, Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1993.

Neiman, Torbjörn. Eric Ericson – pedagogen, interpreten, kormästaren. C/D-uppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet, 1990.

Nerdal, Arvid. Tre svenska gospelkörers sound och uttryckssätt – i förhållande till den afroamerikanska gospeltraditionen. C-uppsats i musikvetenskap, Uppsala universitet, 2001.

Pawlig, Marisa. Körverksamhet i en mångkulturell miljö. En studie bland körerna i Stockholmsförorterna Tensta och Rinkeby. C-uppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet, 2001.

Potter, John. The Cambridge Companion to Singing. John Potter (ed.) Cambridge University Press 2000.

Du Quercy Ahrén, Tomas. Kördirigenten. Utbildningsaspekter på en yrkesroll. C-uppsats i Musikvetenskap, Stockholms universitet, 1996.

Reimers, Lennart. Musikpedagogik. En triptyk om skolvisa, skolkör och skolmusik i Sverige, i historiska och internationella perspektiv. Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1992.

Reimers, Lennart. 1000 år körmusikhistoria. Med bidrag av Madeleine Uggla. Ed. Reimers, Stockholm 1992. ISBN 91-7370-102-5.

Reimers, Lennart. Choral Music Perspectives. Dedicated to Eric Ericson. Lennart Reimers, Bo Wallner (ed). The Royal Swedish Academy of Music No 75. 1993.

Reimers, Lennart. Finns det ett svenskt kör-sound? Artikel i Svenskhet i Musiken, Holger Larsen (red). Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen nr 7, Stockholms universitet, Stockholm 1993.

Ryner, Elin. Okonventionell notation. En studie av okonventionell notation i svensk körmusik a capella under andra hälften av 1900-talet. C-uppsats vid Musikvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, 1998.

Sandberg Jurström, Ragnhild. Ledaren – pedagogen – konstnären. En studie av körledares uppfattningar och upplevelser av rollen som körledare. C-uppsats i musikpedagogik. Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, 2000.

Sandberg Jurström, Ragnhild. Sång i samspel. En studie av körsångarens lärande i kör. D-uppsats i musikpedagogik. Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, 2001.

Sigurdsson, Jón Ólafur. Islänsk körsång i Skandinavium. C/D-uppsats i musikvetenskap, Lunds universitet, 1997.

Stenbäck, Helena. Svensk körpedagogik i ett kammarmusikaliskt perspektiv. C/D-uppsats vid Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1992.

Stenbäck, Helena. Lärande i kör. En studie av körsång i gymnasium och folkhögskola. Licentiat-avhandling i musikpedagogik. Musikhögskolan, Piteå, avdelningen för musikpedagogik, 2001.

Ternström, Sten. Körakustik. Gehrmans Musikförlag. 1987.

Thorsén, Stig-Magnus. Ande skön kom till mig. En musiksociologisk analys av musiken i Götene Filadelfiaförsamling. Doktorsavhandling i musikvetenskap, Göteborgs universitet, 1980.

Tylöskog, Åke. Daniel Helldén: tonsättare, pedagog, körledare. D-uppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet, 1997.

Wall, Sara. The Real Group. Evolution of sound. C-uppsats vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet, 2002.

Åhlén, Carl-Gunnar. Swedish Tongues, an Anthology of choirs 1900-1950. Collector's Classics, Vol. 9:1-1V. Caprice. 4 CD i box, bok och bonus-CD.

Md ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub