Föreningen Sveriges Körledares mentorsprogram

FSK:s mentorsprogram är en möjlighet för körledare att utvecklas inom körledning och ledarskap - ett program som har utvecklats i samarbete med Körcentrum Väst. Inom programmet får du som körledare chansen att under ett års tid ha en erfaren kollega som mentor. Välkommen med din anmälan!

Här nedan finns allt du behöver veta om FSK:s mentorsprogram. Vid frågor kontakta mentor@korledare.se.

Anmälan sker löpande.

——–

ADEPTEN

Vad är en adept, vad förväntas?
En adept är en person som vill utvecklas som körledare genom samtal och vägledning med en mentor. Det kan till exempel vara:

 • En nyutexaminerad körledare som vill komma in på arbetsmarknaden
 • En körledare som har arbetat inom en viss typ av verksamhet men som nu står inför en ny arbetsuppgift inom ett annat område. Kanske har adepten tidigare arbetat med blandad kör, men står nu inför att arbeta med dam-, mans- eller barnkör.
 • En körledare som helt enkelt vill öka sina kunskaper och jobba mot ett specifikt mål.
 • En person som kanske inte har en körledarutbildning men som har ett arbete där körledning ingår. Kanske är du sångpedagog och i ditt arbete ingår att leda skolans/kyrkans kör.

Adepten förväntas vara den drivande i projektet och förväntas klargöra sina mål och arbeta för att uppnå dem.

Hur anmäler jag mig som adept till FSK:s mentorsprogram?

 • Skicka ett mejl till mentor@korledare.se och gör en intresseanmälan. Vi ser då till att du får tillgång till vår mentorsbank på hemsidan.
 • www.korledare.se hittar du under "För mentorer och adepter" mentorsbanken. Logga in enligt instruktioner du fått via mejl.
 • Läs igenom mentorspresentationerna och kontakta den mentorn som bäst stämmer överens med vad du letar efter. Berätta kort om dig själv, vad du gör och varför du vill vara med i mentorsprogrammet. Mentorn kan tacka ja eller nej till din förfrågan.
 • Om mentorn accepterat din förfrågan, anmäl detta via mejl till mentor@korledare.se. Ni får då svar med information om upplägget under mentorsåret.

Kostnader
Att delta som adept i FSK:s mentorsprogram är kostnadsfritt, utöver att vara medlem i FSK. Du betalar dock dina resor i samband med mentorsträffarna.

——–

MENTORN

Vad är en mentor, vad förväntas?

 • En mentor är en person med gedigen kunskap och erfarenhet inom körledning.
 • En mentor är en neutral samtalspartner och för samtal med adepten genom att öppna upp dörrar utan att för den skull själv kliva in före!
 • En mentor är en person som gärna delar med sig av sina erfarenheter, och finnas som ett bollplank för adepten.
 • En mentor förväntas avsätta tid för samtal och möten med adepten.

En mentor förväntas inte ge gratis lektioner i dirigering – FSK:s mentorsprogram handlar framför allt om att utvecklas i sin ledarroll.

FSK har knutit kontakt med ett antal körledarmentorer som vi samlat i vad vi kallar för mentorsbanken, på vår hemsida. I mentorsbanken finns mentorer med olika erfarenheter och kunskaper, så att vi kan täcka in ett så stort behov som möjligt för våra adepter.

Hur anmäler jag mig som mentor i FSK:s mentorsprogram?
Om du är intresserad av att anmäla dig som mentor hör du av dig via mejl. Adressen är mentor@korledare.se.

Alla mentorer får boken "Mentorn – en praktisk vägledning" (Jöran Hultman/Lena Sobel). I den boken finns tips och råd om hur arbetet kan gå till. Här kan du hitta många bra tips på vägen!

Hur belönas arbetet?
Detta är ett ideellt arbete där lusten att dela med sig är drivande. För att visa vår tacksamhet över att du som mentor är med i vårt program får du under ditt aktiva mentorsår delta på FSK:s körledarkonvent till det kraftigt rabatterade studentpriset. Resa och logi bekostar du själv. Uppge i din anmälan att du är aktiv mentor.

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Md ejeby banner 36x250
Md gehrmans2018
Md webp.net gifmaker
Md banner notpoolen 2021
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub