Årets Körledare 2023

Rosenborg Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium
Årets Körledare 2023 på 50.000 kr tildelas
Maria Goundorina, Stockholm

Stipendiet delades ut fredag 13 oktober 2023 under FSK:s körledarkonvent i Uppsala.

Motivering:
Årets Körledare är en särdeles driven musiker och ledare, som med stor hängivenhet och precision leder såväl barn som ungdomar och vuxna i körsång – alltid med målet att såväl musik som verksamhet ska hålla hög kvalitet. Årets Körledare konserterar flitigt med sina olika ensembler både i Sverige och internationellt.

Årets Körledare har utbildat många årskullar korister genom sin dagliga gärning som körlärare, i vilken hon utmärker sig med sitt helhjärtade engagemang för varje enskild körsångare – och hon kräver också en aktiv återkoppling från sångarna. Resultatet är ambitiösa konserter på hög konstnärlig nivå.

Utöver sin gärning som fostrare av morgondagens korister arbetar Årets Körledare med körer på absolut toppnivå. Hon har etablerat sig som en framstående kördirigent även internationellt och anlitas inte sällan för juryuppdrag och workshops världen över.

Årets Körledare är en god ambassadör för svensk körmusik – både nyskriven och traditionell – vilken hon tar sig an med passion och yttersta noggrannhet. Årets Körledare är en god förebild i sin strävan efter en jämn fördelning av kvinnliga och manliga tonsättare i sina konsertprogram.


Här kan du se vilka körledare som har erhållit utmärkelsen ända sedan 1986.

Md ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub