Tidningen Körledaren

Tidningen Körledaren är Föreningen Sveriges Körledares medlemstidning. Tidningen har ett tydligt fokus på frågor som rör körledare och utkommer 4 gånger per år.

I Körledaren 2022-1 finns på sidan 9 en kommentarer till en avhandling om Svensk körklang. Vi presenterar här avhandlingen och hela kommentaren här.

I Körledaren 2021-4 fanns ett reportage från Eric Ericson Award. Vi publicerar här en längre intervju med segraren Krista Audere.

I Körledaren 2021-2 fanns en dagsaktuell text till "Now is the Month of Maying", som vår medlem Kettil Skarby har skrivit. Vill du har noterna så klicka här.

I Körledaren 2019-2 fanns en artikel av Mattias Lundberg om Sven-Erik Bäck. Vår mångårige medlem Mats Kästel har några kommentarer till artikeln som vi publicerar här, tillsammans med ett svar från Mattias Lundberg.

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Md ejeby banner 36x250
Md gehrmans2018
Md webp.net gifmaker
Md banner notpoolen 2021
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub