Tidningen Körledaren

Tidningen Körledaren är Föreningen Sveriges Körledares medlemstidning. Tidningen har ett tydligt fokus på frågor som rör körledare och utkommer 4 gånger per år.


I Körledaren 2019-2 fanns en artikel av Mattias Lundberg om Sven-Erik Bäck. Vår mångårige medlem Mats Kästel har några kommentarer till artikeln som vi publicerar här, tillsammans med ett svar från Mattias Lundberg.

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Md ejeby banner 36x250
Md annons wessmans
Md gehrmans2018
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub