Tidningen Körledaren

Tidningen Körledaren är Föreningen Sveriges Körledares medlemstidning. Tidningen har ett tydligt fokus på frågor som rör körledare och utkommer 4 gånger per år.


Vill du skicka in ett minnesord i tidningen? Vi har följande riktlinjer kring minnesord:

Minnesord får inte vara längre än 1500 tecken, inklusive mellanslag. Inledningen ska innehålla uppgift om den avlidnas hemort och huvudsakliga verksamhet.

Texten får inte vara skriven i du-form, riktad till den avlidna, utan ska vara skriven om den avlidna.
Texten ska beskriva den avlidnes verksamhet inom körområdet och inte vara en allmän levnadsbeskrivning.

Den eller de som har haft huvudansvaret för texten ska stå som undertecknare med för- och efternamn. Max fem undertecknare, helst färre.
Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta i insända manus.

Bifoga gärna en bild, svartvit eller färg, helst i jpeg-format.

Skicka till styrelsen@korledare.se.


I Körledaren 2022-1 finns på sidan 9 en kommentarer till en avhandling om Svensk körklang. Vi presenterar här avhandlingen och hela kommentaren här.

I Körledaren 2021-4 fanns ett reportage från Eric Ericson Award. Vi publicerar här en längre intervju med segraren Krista Audere.

I Körledaren 2021-2 fanns en dagsaktuell text till "Now is the Month of Maying", som vår medlem Kettil Skarby har skrivit. Vill du har noterna så klicka här.

I Körledaren 2019-2 fanns en artikel av Mattias Lundberg om Sven-Erik Bäck. Vår mångårige medlem Mats Kästel har några kommentarer till artikeln som vi publicerar här, tillsammans med ett svar från Mattias Lundberg.

Md ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub