Föreningen Sveriges Körledares hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 infördes den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen kommer att gälla i hela EU och EES-regionen. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och kommer att gälla alla företag som lagrar personuppgifter om medborgare i Europa. Ett av syftena med förordningen är att stärka den enskildes rätt till skydd av sina personuppgifter.

Föreningen Sveriges körledares personuppgiftspolicy innebär följande:

Vilka personuppgifter sparar vi?

I vårt medlemsregister sparar vi följande uppgifter om våra medlemmar: Namn och adress, e-postadress samt telefonnummer. Medlemmar kan också på Mina sidor i MyClub själv registrera sitt personnummer som då sparas i medlemsregistret. Vi sparar också information om fakturamottagare i förekommande fall.

Vid anmälan till våra körledarkonvent och kurser som vi arrangerar sparar vi också personnummer. Vi arrangerar våra konvent och kurser i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet, som bedrivs med stöd av statsbidrag. Vi behöver därför ditt personnummer för att registrera dig som deltagare på en kurs och kunna redovisa kursverksamheten. Genom registreringen omfattas du även av Kulturens försäkring under kursen.

Var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar dina personuppgifter enligt ovan i samband med att du ansöker om medlemskap, anmäler dig till något av våra arrangemang t. ex. körledarkonvent eller anmäler dig som mottagare av vårt nyhetsbrev.

För vilka ändamål vi sparar dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal som ett medlemskap innebär. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om föreningens verksamhet, tidningen Körledaren, medlemsfakturor samt att använda din e-postadress för elektroniska nyhetsbrev.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du har ett aktivt medlemskap i FSK. Som medlem kan du aktivt avsluta ditt medlemskap med oss. Läs mer om medlemskap i våra stadgar. När ditt medlemskap avslutas kommer vi att radera dina uppgifter, senast inom ett år.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är lagrade så att inte obehöriga kan få insyn. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till externa företag eller organisationer. Vi kan upprätta biträdesavtal med extern part för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar eller för underhåll av system för personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi har och om syftet. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i fall de inte längre är nödvändiga att spara för det ursprungliga syftet, och om gällande lagstiftning tillåter att de raderas.

Vart vänder du dig med frågor?

Du kan vända dig till oss mail: info@korledare.se om du har några frågor om vår hantering av personuppgifter.

Har du generella frågor om GDPR finns utförlig information på IMY (Integritetsskyddsmyndigheten, f.d. Datainspektionen).

Md ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub