LITTERATURLISTA SÅNG

Sång, rösten m.m.

Berefelt, Gunnar. Barn och Musik. Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet 1990

Bernskiöld, H. Den unisona sången och folkrörelserna. En fråga om bildning och demokrati.

Bernskiöld, H. Sjung, av hjärtat sjung. Församlingssång och musikliv i Svenska Missionsförbundet fram till 1950-talet. (Skrifter från musikvetenskapliga institutionen, nr 11). Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg, 1986.

Bjørkvold, Jon-Roar. Den musiska människan. Barnet, sången och lekfullheten genom livets faser. Runa Förlag, Stockholm 1991. ISBN 91-88298-04-3.

Flodin, Ann Mari. Sångskatten som socialt minne. En pedagogisk studie av en samling skolsånger. Doktorsavhandling vid Stockholm Institute of Education. I Studies in Educatioanal Sciences 13. HLS Förlag 1998.Flodin, Ann Mari

Gustafsson, Jonas. Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965. Akademisk doktorsavhandling. I Acta universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 91, 2000.

Hammar, Lennart. Inga Olsson Ekströms liv och pedagogiska insats. En dokumentation av verksamhet med sångsvaga barn. C-uppsats vid MPC – Centrum för musikpedagogisk forskning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2003.

Heiling, Gunnar. Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester. Diss. Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö, 1996.

Helgesson, Kenneth. Absolut gehör. Konkret minne för ljud. Diss. Musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 2003.

Jonsson, Leif. Ljusets riddarvakt. 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst. (Studia Musicologica Nova Serias 11). Doktorsavhandling i musikvetenskap, Uppsala universitet, 1990.

Lidman Magnusson, Berit. Att sjunga eller inte sjunga. Samverkande faktorer av betydelse för sångutveckling. D-uppsats i musikvetenskap, Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1999.

Lindberg, Boel. Våra glada visor klinga. Skolradions sångstunder. Arkivförlag Stiftelsen etermedierna i Sverige, nr 6, 2002.

Matell, Georg och Theorell, Töres. Musikens roll i barns utveckling. Festival & Forum 21. 31 aug-3 sept 2000. Inst för psykosocial medicin, Avd för stressforskning, Karolinska Inst. Stockholm.

McAllister, Anita. Acoustic, Perceptual and Physiological Studies of Ten-Year-Old Children's Voices. Doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Karolinska Inst. 1997.

Du Quercy Ahrén, Tomas. Orkesterdirigering. En studie av orkesterdirigenters gestik, repetitionsteknik, och ledarskap ur ett didaktiskt perspektiv. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen. Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2002.

Rostvall, Anna-Lena Henningsson, Kristin Bremberg, Brita, Sandgren, Maria. Kunskap, könsroller och solmisation. Tre artiklar om musikutbildning, Tore West (red). Pedagogiska Publikationer från Kungliga Musikhögskolan (PPU), nr 4, 1998.

Sandgren, Maria. Becoming and Being an Opera Singer.Personality, health and skill acquisition. Doktorsavhandling, Stockholms universitet 2005.

Sundin, Bertil. Barns musikaliska utveckling. Liber utbildning. (tr. Falköping 1995) ISBN 91-634-1088-5.

Sundberg, Johan. Röstlära. Fakta om rösten i tal och sång. Proprius Förlag. Stockholm 2001. (tr Malmö). ISBN 91-7118-885-1.

Theorell, Töres. Musikens roll i barns utveckling. Redaktör Georg Matell och Töres Theorell. Institutet för psykosocial medicin, Stockholm, 2001.

Uddén, Berit. Musisk pedagogik med kunskapande barn. Vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog. Akademisk avhandling vid Stockholm Universitet 2001. I Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning. KMH Förlaget.

Wallner, Bo m fl. Lodet och spjutspetsen. En skrift om det konstnärliga utvecklingsarbetet. Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr 50. Stockholm 1985.

Welch, Graham F (red). Singing Development. Childhood & Change. An Overview. The Centre for Advanced Studies In Music Education. Fac. Of Education, Roehampton Inst., London 1997. ISBN 1-871954-70-3.

Öhrström, I.E. (red). Musiken, folket och bildningen. Mimer, Linköping, 1997.

Östrem, Eyolf. Kartläggning av nordisk amatörkulturforskning. UNESCO, Svenska Unescorådets skriftserie, nr 1/2002, del II.

Md ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub