Kommentarer till Körledaren 2019-2

Hej Mattias och Föreningen Sveriges Körledare

Länk till artikeln

Jag läste din (Mattias Lundbergs) artikel i FSK tidning Körledare häromdagen. Med intresse. Men jag har en del invändningar.

Du (Han) skriver om Bäck som dirigent. Och skriver att "Medverkande sångare har senare omvittnat Bäcks tämligen kaotiska och inte alltid stringenta dirigeringsstil" och att det till slut var Eric Ericson som tog över inspelningen av motetterna. Men det stämmer inte. Jag var nämligen med och har ganska tydliga minnen av det hela. Under några år sjöng jag i det som vi alla kallade Kammarkören på den tiden.

Så här minns jag det. Hösten 1977 gjorde Ericson något annat och Sven Erik B kom att instudera ett antal av motetterna. Inte så vokalt elegant som Ericson men självklart med insikt och vill jag påstå ett stort mått av pregnans. Bäck använde inte pianot utan satt med sin altfiol och gav ton och spelade före. Dessutom kommenterade han framförallt evangelietexterna. På ett mycket djupare plan än av vad någonsin Ericson gjorde. Ericson var i huvudsak en klangmästare och excellent i det vokala välljudet. Någon textanalytiker var han dock inte.

Sven Erik Bäck alltså, gick in i texten, förklarade sammanhanget sådant som att någon av Motetterna som har sitt ursprung i Bergspredikan, där har evangelisten förlagt händelserna till just ett berg. I analogi med GT:s texter om berg, Moses och budorden bl.a.

Även en viss diskussion om de olika tematiska ackorden som Bäck använder, "Uppståndelseackordet", "Korsamotivet", "Lidandemotiv. Han pekade också på den fina lilla boken av Biskop Aulén, där Aulén djupgående analyserar ett antal motetter. En skrift utgiven av Musikaliska Akademien 1977.

Sen talade också Bäck om de olika Messianska sekterna som förekom vid Jesu tid och satte en väldigt bildande atmosfär kring inspelningen som påverkade mig mycket. Han var dessutom rolig. Vid ett tillfälle kom han in till Gesters Kafé vid ingången till Radiohusets entré, där halva Kammarkören satt och fikade innan rep. "Hallå allesammans" sa han och lyfte på pälsmössan och där ramlar ut ett mycket stor antal 10kr sedlar. Han hade varit på STIM och utkvitterat något och bett att få det i små valörer.

Kort sagt: En mycket spännande inspelning. Vi var dessutom mycket väl förtrogna med Bäcks musik med Ericson som dirigent, eller Gustaf Sjökvist för den delen. Vi sjöng ju i fler körer på den tiden. Musikhögskolans Kammarkör hade ofta någon motett med på utlandsturnéer. Det var en mycket välmeriterad skara sångare i Kammarkören vid inspelningen också så något kaos var verkligen inte för handen.

Så uppgiften om att Bäck inte var en särskild funktionell kördirigent stämmer inte. Det står också på skivan att Bäck dirigerar sex st av motetterna och att Anders Franzén var producent. Detta minns jag mycket väl.

Det är spännande att Bäcks motetter lyfts fram igen då min uppfattning är att de sjungs alldeles för litet i dag. De är helt enkelt otroligt spännande och ställer fortfarande höga krav på sångare och dirigent.

Vänligen

Mats Kästel


Hej, Mats och tack för mycket intressanta upplysningar!

Uppgifter om Bäck som dirigent kommer dels från Eric Ericson (som kommenterar detta i inspelat samtal med Harald Göransson), dels från Thomas Jennefelt (som också berättat om det direkt till mig och andra). Det finns även diskussioner om inspelningsprojektet tills. med Ericson och Bäck i Bo Wallners arbetsdagböcker. De är översstämmande med det du beskriver och det jag avsåg beskriva - "mindre stringenta" avsåg inte på något sätt oskicklighet och som "smått kaotiska" omtalas hans slagfigurer och gestik (bl.a. gick en stol sönder vid ett tillfälle). Det var inte avsett att antyda att interpretationen var kaotisk.

Det vore väl orättvist att jämföra Bäck med Ericson som kördirigent, och detta var inte min avsikt. Ville bara lyfta fram den generationsväxling där de födda runt 1920 ännu med självklarher förväntades vara kapellmästare till sina egna verk. Om Bäck som dirigent för kör och orkester finns mycket att säga och ett rikt material av ögonvittnesskildringar, recensioner och Bäcks egna ord. Jag skriver en hel del om detta i den biografi över Bäck som utkommer i Kungl. Musikaliska akademiens biografiserie till 100-årsjubiléet av Bäcks födelse.

Tack även för uppgifterna om Bäck som "tonexeget" i motetterna. Förutom Auléns bok, finns fina teologiska analyser av motetterna från Ina Lohr, Ingmar Ström, Folke Bohlin och Alf Härdelin.

Tack för kontakten, och hoppas att vi får tillfälle att fortsätta diskutera Bäcks musik!

M.v.h.,

/ MattiasMd ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub