Vad är FSK?

Föreningen Sveriges Körledare (FSK) är en ideell förening som arbetar för att stärka körledarrollen genom kompetensutveckling, inspiration och genom att delta aktivt i samhällets kulturdebatt. FSK vill både stärka den enskilda körledaren och i kulturpolitiken visa körernas och körledarnas roll i det svenska och internationella kulturlivet. Föreningen bildades 1986 och har idag cirka 500 medlemmar, och bland dessa finns alla typer av körledare - från professorer till nybörjare - som leder alla typer av körer i Sverige. Körledare för såväl barn som vuxna och såväl professionella sångare som amatörer, samt körledare anställda av skola, kyrka, föreningsliv eller annan arbetsgivare.

FSK:s huvudsakliga verksamhet är att årligen genomföra ett körledarkonvent där körledare och körintresserade ges möjlighet till fortbildning i form av föreläsningar och workshops, inspiration genom att lyssna på kvalificerade körer och olika slag av körmusik samt erfarenhetsutbyte genom möten med kollegor – gamla och nya bekantskaper. Konventen är också en källa till inspiration för ny repertoar, genom repertoargenomgång och musikförlagens notutställning.

FSK ger också ut en egen tidning – Körledaren – med ett tydligt körledarperspektiv, som utkommer med fyra nummer per år.

Föreningen är medarrangör för återkommande dirigent- och körledarkurser och har också en mentorsbank av erfarna körledare. Att samarbeta med andra kör- och kulturorganisationer är en viktig del av föreningens verksamhet.


Bli medlem härFör högupplöst logotyp, klicka på logotypen ovan.

Md ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub