Körledarkonvent 2020 - en digital kongress 7 november


Som mycket annat fick årets körledarkonvent i Uppsala den 9-11 oktober ställas in. Dock kommer vi att träffas digitalt för att genomföra vår kongress och presentera Årets Körledare bland annat. Datum för detta är den 7 november. Kallelse till kongressen skickades ut till föreningens medlemmar via nyhetsbrev den 3 september. Du finner den även här.

Alla är välkomna att delta i kongressen, men endast medlemmar har rösträtt.

--

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Sveriges Körledare till kongress lördag 7 november 2020 kl. 15.00.

Kongressen kommer att sändas digitalt från Uppenbarelsekyrkan i Hägersten. Instruktioner för hur du deltar samt dagordning hittar du längst ner på denna sida. Styrelsens förslag på kongressordförande är Helena Wessman.

Under vår digitala kongress kommer du även att få uppleva:

  • Uruppförande av FSK:s fanfar
  • Årets Körledare 2020
  • Årets Barn- och Ungdomskörledare 2020
  • En FSK-surpris
  • Hägersten A Cappella
  • FSK-quiz med fina priser

Om du vill lämna förslag till kongressens val av styrelseledamöter, kontakta valberedningens sammankallande Lena Sköld, lena.skold@nora.se eller 070-779 17 93.

Motioner och styrelsens proposition
Enligt stadgarna har medlem rätt att lämna motioner till den ordinarie kongressen. Motion ska skriftligen lämnas till föreningens styrelse senast två månader före mötet. Observera att detta redan är måndag 7 september. Vill du lämna en motion - skicka ett mejl till styrelsen@korledare.se.

Styrelsen fick av kongressen i Trondheim 2018 uppdraget att se över turordningen i kongressens dagordning avseende budget och medlemsavgift. Med anledning av detta har styrelsen ett förslag på ändring av stadgarna, vilket är bifogat.


Bifogade filer:
Instruktion för medverkan

Dagordning

Förslag på ändring av stadgar

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Md ejeby banner 36x250
Md annons wessmans
Md gehrmans2018
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub